De Communautaire Stichting Herzogenrath wil het algemeen belang te dienen, de gemeenschap van de stad te versterken en te mobiliseren krachten achter innovatie."

 


We schreven in de preambule van onze Grondwet.
Onze inzet is gebaseerd op waarden zoals persoonlijke vrijheid, openheid, tolerantie en solidariteit.

De Communautaire Stichting wil ervoor zorgen dat burgers en bedrijven in de stad op meer verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van hun gemeenschap.

 

Wij werken profit en transparant.
Vooral wanneer staatssteun niet kan openen, sociale en culturele activiteiten worden gepromoot en daarmee de kwaliteit van het leven ter plaatse worden verbeterd.

De gemeenschap stichting zou niet in de plaats van de publieke sector, maar ook ondersteuning onafhankelijke projecten of bestaande non-profit initiatieven.

 

We hebben ondersteuning en ontwikkeling van

  • Onderwijs
  • jeugd Services
  • Cultuur, Kunsten en Erfgoed Conservation
  • Behoud en? Landschapsbeheer
  • Heimatpflege
  • Welzijn
  • Seniorenarbeit
  • charitatieve doeleinden

het doel. 


Wat is de gemeenschap stichting en wat ze willen bereiken?

De Communautaire Stichting Herzogenrath werd gelanceerd op 7 oktober 2010 met de eerste vergadering van de donoren. Ze wil burgers en bedrijven in de stad te stimuleren meer verantwoordelijkheid voor het vormgeven van hun gemeenschap over te nemen. Mensen die willen een verschil maken samen moeten mensen worden gebracht met ideeën, mensen met toewijding en uiteindelijk, mensen met de benodigde geld om een goed idee te maken in een succesvol project.
 
De Communautaire Stichting spreekt alle Herzogenratherinnen en Herzogenrath, want ze werkt niet-partijgebonden, non-profit en transparant.

Het doel van de communautaire Foundation is vooral wanneer staatssteun niet kan toegang tot sociale en culturele activiteiten duurzaam te promoten. In dit geval, en de gemeenschap stichting zal geen vervanging van de publieke sector, maar ook ondersteuning onafhankelijke projecten of bestaande non-profit initiatieven. In individuele gevallen, dienen de burgers worden geholpen bij ernstige noodsituaties. Om specifiek te werken bestaat in alle initiatieven een nauwe uitwisseling met het stadsbestuur.
 
Elk en iedereen kan meedoen!

Als gemeenschap stichting wij garanderen dat elke cent van uw donatie komt, zijn er geen administratiekosten!

maar de gemeenschap stichting vereist niet alleen financiële steun, en actief vrijwilligerswerk en goede ideeën zijn in de vraag.
Donaties aan de gemeenschap stichting kan worden gesteld in het kader van alle donaties tot 20% van het totale bedrag van de inkomsten van de donor of maximaal 4 per duizend van de som van de totale omzet en de tijd doorgebracht in het kalenderjaar lonen en salarissen als buitengewone uitgaven.